header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Terminarze i regulaminy zawodów dla gimnazjów 

GIMNAZJADA 2015/2016

SYSTEM ZAWODÓW DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
W sprawach nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy
Polskich Związków Sportowych.
UWAGA!
1. W sportach indywidualnych finaliści MP mają prawo startu w finale wojewódzkim.
2. W zawodach drużynowych – mistrz z ubiegłego roku zwolniony zostaje z eliminacji,
uczestniczy w rozgrywkach od szczebla półfinałowego będąc organizatorem
zawodów (gry zespołowe).
3. Przeprowadza się otwarte zawody w biegach przełajowych dla uczniów niezrzeszonych
w klubach sportowych, nie posiadających licencji PZS oraz oddzielnie dla
uczniów z licencjami PZS.
4. Podjęta zostanie próba organizacji zawodów finałowych w grach zespołowych
w jednym miejscu (regionie) i jednym terminie.
48
R E G U L A M I N Y S Z C Z E G Ó Ł O W E
DRUŻYNOWA LEKKOATLETYKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
Finały wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie/uczennice gimnazjum rocznik 2000 i młodsi/sze
–– zespół liczy maksymalnie 15 zawodników/czek
–– zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i w sztafecie
–– zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach
–– w jednej konkurencji szkoła może wystawić maksymalnie 3 zawodników /czki
–– szkoła ma prawo wystawić jedna sztafetę dziewcząt, oddzielnie chłopców
–– biegi w seriach na czas
–– w konkurencjach technicznych (po 4 próby)
Program zawodów:
–– dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem
(500 g), pchnięcie kulą (3 kg), sztafeta 4 x 100 m,
–– chłopcy: 100 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem (600 g),
pchnięcie kulą (5 kg), 4 x 100 m.
Punktacja:
–– osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel
punktowych,
–– na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów
–– punktacja będzie prowadzona oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
Sprawozdawczość:
–– komunikaty z zawodów powiatowych należy przesłać do 12 maja 2016 r.,
do W-M SZS.
Zgłoszenia zawodników do konkurencji biegowych należy dokonać na kartkach
do sekretariatu przed rozpoczęciem zawodów. Należy złożyć również listę startową
podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f. Obowiązują numery
startowe i kolce krótkie (tartanowe).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
49
WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA (12 cm x 9 cm)
50
ZAWODY INDYWIDUALNE W LA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– mistrzowie i wicemistrzowie powiatów ur. w 2000 r. i młodsi
–– zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie lub dwóch sztafetach,
od 600 m i dłuższym tylko w jednej konkurencji
Program zawodów:
–– K 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x100 m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka
w dal, wzwyż, kula (3 kg), oszczep (500 g);
–– M 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, sztafeta olimpijska, sztafeta
szwedzka, w dal, wzwyż, kula (5 kg), oszczep (600 g).
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – zawody wojewódzkie – październik 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i młodsi
–– zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy numery startowe i napisy
z nazwą szkoły, ostatni zawodnik przypiętą wstążeczkę.
–– biegamy bez kolców.
–– szkoła może zgłosić do zawodów po jednej sztafecie dziewcząt i chłopców.
Program zawodów:
–– dziewczęta 10 x 800 m
–– chłopcy 10 x 1000 m
Zgłoszenie:
–– listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły I nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/ należy złożyć przed rozpoczęciem
zawodów u organizatora zawodów.
––
UWAGA!
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 7 października 2015 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
51
BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy: – zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczennice/uczniowie ur. w 2000 r. i młodsi
Program zawodów:
–– dziewczęta ur. 2002 r. i młodsze – 1000 m
–– dziewczęta ur. 2000 r. i młodsze – 1500 m
–– chłopcy ur. 2002 r. i młodsi – 1500 m
–– chłopcy ur. 2000 r. i młodsi – 2000 m
Zgłoszenia:
–– listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór
na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje” / należy złożyć u organizatora
zawodów
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy: – zawody wojewódzkie – kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą zespoły szkolne dziewcząt i chłopców ur. w 2000 r.
i młodsi.
Program zawodów:
–– 5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1000 m
UWAGA!
Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły, startujące osoby – numery; ostatni
zawodnik – wstążeczkę.
Biegamy bez kolców. Szkoła może zgłosić jedną sztafetę.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 marca 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
Weryfikacja:
Przy weryfikacji na każdych zawodach SZS wymagane będą:
52
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania
fizycznego /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/, którą
należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
G R Y S P O R T O W E
KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe – grudzień 2015 r.
–– IV półfinał – luty/marzec 2016 r.
–– finał wojewódzki – marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2000 r. i młodsi
–– zespół liczy 12 zawodników/czek
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz
–– czas gry: 4 kwarty po 6,5 min. Czystej gry
–– w razie remisu zarządza się 5-minutowe dogrywki
–– rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -2 pkt., za przegrane -1 pkt.,
za walkower – 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
c/ lepszy stosunek koszy zdobytych lub straconych w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju
53
UWAGA! Przy 4 drużynach gramy systemem pucharowym „na krzyż”, przy 3 – „każdy
z każdym”.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe – grudzień 2015 r.
–– IV półfinał – luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2000 r. i młodsi
–– zespół liczy 12 zawodników/czek
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół dziewcząt i jeden zespół
chłopców
Przepisy:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS
–– wysokość siatki dziewczęta – 215 cm, chłopcy – 235 cm
–– spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów, trzeci set do 15 pkt.
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody rozgrywane są – systemem
„każdy z każdym”, w półfinale i finale zaleca się grę na dwóch boiskach
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 pkt., za przegrane – 1 pkt., za walkower
– 0 pkt.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a) lepszy /wyższy/ stosunek setów wygranych do rozegranych pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
b) lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do straconych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami
c) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
UWAGA!
W zawodach finałowych (ogólnopolskich) wysokość siatki: dziewczęta – 224 cm, chłopcy
– 243 cm.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
54
PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe – grudzień 2015 r.
–– IV półfinał – luty/marzec 2016 r.
–– zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2000 r. i młodsi
–– zespół liczy 14 zawodników/czek
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół dziewcząt i chłopców
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP
–– piłka nr 1 – dziewczęta; piłka nr 2 – chłopcy
–– czas gry 2 x 15 min. + 5 min. przerwy
–– czas gry w półfinale, barażu, finale wojewódzkim 2 x 10 min. + 5 min. przerwy
–– o czasie przerwy między meczami decyzję podejmują na konferencji technicznej
trenerzy, sędziowie, organizator
–– wprowadza się zakaz dokonywania zmian zawodników w okresie gry, gdy zespół
przeciwnika jest w posiadaniu piłki
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody zostaną rozegrane systemem
„każdy z każdym”
–– zakaz używania kleju
–– w I połowie meczu obowiązuje system obrony 3:3, w II połowie zaleca się stosowanie
innych obron strefowych niż 6:0.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis -1 pkt, za przegrane – O pkt
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów,
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te sama liczbę punktów:
a/ większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b/ korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c/ większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
d/ korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
e/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie ww.szs.olsztyn.pl
55
PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe – do 15 listopada 2015 r.
–– zawody półfinałowe – kwiecień/maj 2016 r.
–– IV półfinał – maj 2016 r.
–– finał wojewódzki – maj/czerwiec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum ur. 2000 r. i młodsi
–– zespół liczy 10 zawodników(w całym turnieju)
–– szkoła może zgłosić do zawodów jeden zespół
Przepisy:
–– zespół składa się z 5 zawodników w polu+ bramkarz
–– zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach:
szerokość 20-32 m, długość 40 -56 m
–– bramki: 5x2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3x2 m,
–– czas gry 2 x 15 minut +do 5 min przerwa
–– obuwie: korkotrampki, trampki
–– piłka: numer „5”
–– pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7x15 m, w przypadku o wymiarach
boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak
w piłce ręcznej),
–– bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
–– gra bez “spalonego”
–– zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie,
rzut karny z 7 m /przy bramkach 3x2 m/ lub 9 m /przy bramkach 5x2 m/, za
złą zmianę bramkarza – rzut karny
–– bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
–– piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
–– - jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna,
która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej
boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o “prawie korzyści”,
–– podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej
muszą znajdować się przynajmniej 5 m od piłki,
–– stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min., i dyskwalifikacja (wykluczenie
z meczu).
56
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -3 pkt., za remis 1- pkt., za przegrane
– 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
1. Większa liczba zdobytych punktów,
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/ -e),
b/ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
c/ lepsza różnica bramek w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się
dogrywkę trwającą 2 x 5 min. I gra się do „złotej” bramki.
Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.
Weryfikacja – dotyczy wszystkich gier sportowych
Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć u organizatora:
–– ważne legitymacje szkolne zawodników
–– listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania
fizycznego /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/,
–– szkoła, która nie złoży legitymacji szkolnych i listy uczestników nie zostanie dopuszczona
do zawodów
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie ww.szs.olsztyn.pl
TENIS STOŁOWY – ZAWODY DRUŻYNOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy i miejsce:
–– zawody rejonowe – listopad/grudzień 2015 r.
–– finały wojewódzkie – marzec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finałów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach startują uczniowie ur. w 2000 r. i młodsi
–– system rozgrywek wojewódzkich ustalony zostanie przed zawodami
–– drużyna składa się z 2 lub 3 osób, oddzielnie dziewczęta i chłopcy
–– z zawodów rejonowych do finału wojewódzkiego kwalifikują się po dwie drużyny
dziewcząt i chłopców
57
–– szkoła do zawodów może zgłosić tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców
–– mecz gra się do dwóch wygranych setów
UWAGA! Zawodnicy przywożą ze sobą rakietki i piłeczki tenisowe.
W finale wojewódzkim mecz gra się do dwóch wygranych setów.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stroniewww.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie ww.szs.olsztyn.pl
UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– eliminacje – marzec 2016 r.
–– finał wojewódzki – kwiecień/maj 2016 r.
Miejsce finału wojewódzkiego: – Elbląg
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie gimnazjum rocznik ur. 2000 r. i młodsi
–– zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu i bramkarz
i 6 rezerwowych zawodników,
–– zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Przepisy:
–– wymiary boiska: szerokość – 18 m -20 m , długość – 36 m -40 m.
–– czas gry: 2 x 10 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora)
–– pole bramkowe: szerokość – 5 m, długość – 4 m
–– pole przedbramkowe: szerokość – 2,5 m, długość – 1 m (linia bramkowa znajduje
się 3,5 m do linii końcowej boiska)
–– bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm)
–– ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -2 pkt, za remis -1 pkt., za przegrane
– 0 punktów,
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów.
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b/ większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
58
c/ lepsza różnica bramek w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami.
System rozgrywek:
Zostanie ustalony po zgłoszeniu drużyn do W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
INDYWIDUALNE ZAWODY SZACHOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce: – finały wojewódzkie- grudzień 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo: w zawodach uczestniczą uczniowie rocznik 2000 i młodsi
Uwaga:
–– eliminacje rejonowe należy przeprowadzić osobne dla dziewcząt i chłopców
–– do finału wojewódzkiego z każdego rejonu awans uzyskuje 2 chłopców
i 1 dziewczynka
–– dodatkowo do finału wojewódzkiego bez eliminacji dopuszczeni będą dziewczęta
i chłopcy posiadający minimum II kat.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie ww.szs.olsztyn.pl
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca listopada 2015 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
DRUŻYNOWE ZAWODY SZACHOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
–– miejsce: do ustalenia
59
Uczestnictwo:
–– w zawodach startują uczniowie ur. w 2000 r. i młodsi
–– drużyna składa się z 3 chłopców i 1 dziewczynki + 1 osoba rezerwowa
–– zamiast chłopca może grać dziewczynka
–– skład drużyny minimum 3 osoby
Regulamin zawodów ustalony zostanie przed zawodami
Weryfikacja
–– w finale wojewódzkim w unihokeju, tenisie stołowym, szachach przy weryfikacji
wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe – październik/listopad 2015 r.
–– zawody półfinałowe – kwiecień/maj 2016 r.
–– finał wojewódzki – maj/czerwiec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo: – drużynę stanowią uczennice jednego gimnazjum – max 10 osób
ur. w 2000 r. i młodsze.
Regulamin:
–– boisko o nawierzchni trawiastej o wym. Szerokość 20 m – 32 m, długość 40 m
– 56 m
–– drużyna liczy 5 zawodniczek w polu + bramkarka (liczba rezerwowych – 4),
–– czas gry 2 x 20 min. (przy dwóch spotkaniach 2 x 15 min.)
–– piłka nożna nr „4”, bramki 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m
–– bramkarz może chwytać piłkę rękoma tylko w polu bramkowym,
–– gra bez „spalonego”,
–– zmiany hokejowe (błędy zmian karane jak w piłce ręcznej)
–– bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy
boiska,
–– pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.
60
Punktacja:
–– jak w piłce nożnej chłopców.
System gry:
–– „każdy z każdym”, w półfinale i finale wojewódzkim
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje” /.
Interpretacja regulaminu należy do W-M SZS.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– zawody półfinałowe – maj/czerwiec 2016 r.
–– finały wojewódzkie – czerwiec 2016 r.
Miejsce do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią dziewczęta lub chłopcy z jednej szkoły podstawowej w dwuosobowych
składach + 1 rezerwowy r. 2000 i młodsi,
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– rozgrywki przeprowadzone będą w zależności od ilości drużyn
Wymiary boiska:
–– 7 m x 7 m, wysokość siatki dla dziewcząt – 215 cm, dla chłopców – 235 cm.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Uwaga: zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry w przypadku trwałej
kontuzji/dolegliwości zawodnika grającego, bez zmiany powrotnej w turnieju.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca maja 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
61
DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finał wojewódzki – listopad/grudzień 2015 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy ur. w 2000 r. i młodsi, w 8 – osobowych
zespołach
–– szkoła może zgłosić po jednej sztafecie oraz nie więcej jak dwóch zawodników
na jednym dystansie indywidualnym.
–– jeden zawodnik może startować w sztafecie i na jednym dystansie indywidualnym,
–– zawody zostaną rozegrane w kategorii dziewcząt i chłopców.
Program zawodów:
–– sztafety 8 x 25 m stylem dowolnym (zawodnik od startu do zmiany płynie jednym
stylem),
–– indywidualnie na 50 m stylem: klasycznym, grzbietowym, motylkowym, dowolnym.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– sztafety oraz dystanse indywidualne rozegrane zostaną seriami na czas.
Punktacja:
–– sztafet: 36, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4 pkt, - dystansów indywidualnych: 9, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1 pkt,
–– o miejscu szkoły decyduje suma zdobytych punktów,
–– punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stroniewww.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 listopada 2015 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS ZIEMNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
62
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach mają prawo startu uczniowie ur. w 2000 r. i młodsi,
–– drużyna składa się z dwóch lub trzech osób,
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów: zawody przeprowadzane są oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców .
System rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca maja 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
NARCIARSTWO BIEGOWE- INDYWIDUALNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – styczeń – marzec 2016 r.
Miejsce: – Gołdap
Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie szkół gimnazjalnych zgłoszeni wg następującego
klucza:
–– gr. I – kl. I – 4 zawodników – dystans 2000 m.
–– gr. II – kl. II – 4 zawodników – dystans 3000 m
–– gr. III – kl. III – 4 zawodników – dystans 3500 m
Reprezentacja szkoły składa się maksymalnie z 12 zawodników (łącznie dziewcząt
i chłopców, dobór płci dowolny).
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– technika biegania podana zostanie w komunikacie szczegółowym
–– start zawodników w kolejności od I grupy.
Punktacja:
–– punktacja indywidualna wg osiągniętych czasów
63
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stroniewww.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 stycznia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – styczeń – marzec 2016 r.
Miejsce: – Giżycko
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią czterej uczniowie gimnazjum rocznik 2000 i młodsi
–– zawody przeprowadza się osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Program zawodów i punktacja:
–– bieg na 250 m (2 okrążenia) i 500 m (4 okrążenia). Dopuszcza się dłuższe dystanse
–– w biegu na 500 m start parami zestawionymi na podstawie wyników uzyskanych
na 250 m
–– suma czasów uzyskanych na obu dystansach 250 m i 500 m składa się na wynik
wieloboju (czas 500 m oblicza się jako średni czas, dzieląc go przez 2)
–– suma punktów uzyskanych przez 3 najlepszych zawodników na 250 m oraz
3 najlepszych na 500 m decyduje o kolejności zespołu.
Zawodnicy startują w kaskach, na łyżwach krótkich (figurowych lub hokejowych).
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 stycznia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BASEBALL, BIEGI NA ORIENTACJĘ, STREETBALL DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW,
BADMINTON DRUŻYNOWY, DWUBÓJ NOWOCZESNY, WARCABY,
RINGO i KOLARSTWO GÓRSKIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum
czterech do sześciu drużyn.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 1 lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
64

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |