Juvenia

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Terminarze i regulaminy zawodów IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
2019/2020
IMPREZY PODSTAWOWE

WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W ROCZNIKACH 2005-2006
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w 2005-2006 roku i młodsi.
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID, IMS, Licealiada)
Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane przez W-M SZS.
Nie będą dofinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawod¬ników z jednej gminy lub powiatu.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.
KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe – listopad 2019 r.
––zawody półfinałowe – styczeń 2020 r.
––IV półfina – luty 2020 r
––finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––zespół liczy do12 zawodników.
Przepisy gry:
––czas gry: 4 x 10 minut. czas gry w turnieju 4 x 8 minut.
––w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.
––czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku w ciągu 8 sekund.
––rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie
––Drużyna podlega karze (rzuty wolne) za faule drużyny, kiedy popełniła cztery (4) faule w kwarcie meczu.
––w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy na żądanie. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
––rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłką nr 7.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -2 pkt., za przegrane -1 pkt.,
za walkower – 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszyst¬kich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowany¬mi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.61
3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe – listopad 2019 r.
––zawody półfinałowe – styczeń 2020 r.
––IV półfinał – luty 2020 r
––finały wojewódzkie – marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
–– zespół liczy do 12 zawodników.
Przepisy:
Wysokość siatki:
––dziewczęta: 224 cm
––chłopcy: 243 cm
––spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów.
––trzeci decydujący set do 15 pkt.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walko¬wer 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. większa liczba zwycięstw,
c. większy stosunek setów,
d. większy stosunek „małych” punktów,
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl62
PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe – kwiecień 2020 r.
––zawody półfinałowe – do 20 maja 2020 r.
––IV półfinał – do 31 maja 2020 r.
––finały wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców
––zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju).
Przepisy:
1. zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20-32 m długość 40-56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m.,
3. czas gry: 2 x 10-20 minut + do 5 minut przerwa,
4. obuwie: korkotrampki, trampki, lub (zgodne z wymogami boiska na którym rozgry¬wany jest turniej)
5. piłka: numer „5”,
6. pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach bo¬iska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej),
7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym,
8. gra bez “spalonego”,
9. zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki, wyklucze¬nie na 1 min,
10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska,
12. piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej,
13. jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”,
14. podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki.
15. stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z meczu).
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane - 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,63
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni mecz /-e),
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzu¬ty karne między zainteresowanymi zespołami wykonywane po 5, a następnie po 1 do skutku.
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe – listopad/grudzień 2019 r.
––zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
––IV półfinał – luty 2020 r.
––finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––zespół liczy do 16 zawodników
Przepisy gry:
––czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy.
––obowiązują rozmiary piłki: nr 1 (50-52 cm) – dziewczęta; nr 2 ( 54-56) – chłopcy
––przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry.
––dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
––zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki
––drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
––zakaz używania kleju.
Punktacja:
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.64
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
––większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
––większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
––losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyło¬nieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – październik 2019 r.
––finały wojewódzkie – listopad 2019 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 rezerwowych zawodników.
––zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Przepisy gry:
––wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.
––czas gry: 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora).
––pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m,
––pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska)
––bramki 160 x 115 cm ( dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm)
––dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmia¬rach niż przewidują przepisy PZU minimalna wielkość boiska 24 m x 12 m
––na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.65
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
––wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zaintere¬sowanymi drużynami)
––lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utracony¬mi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
––większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
c. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – do 10 maja 2020 r.
––finały wojewódzkie – maj 2020 r.
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/ czek.
––zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 600, 1000 m K i M).
––zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku:
- biegi krótkie,
- biegi średnie,
- skoki,
- rzuty.
lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji.
Szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę.
Sposób realizacji:
––biegi w seriach na czas
––w konkurencjach technicznych po 4 próby
Program zawodów:
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki organizatorzy ustalają program do¬stosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych:
Na finałach wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się we wszystkich kon¬kurencjach. Zaleca się aby finały wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomia¬rem czasu, wiatromierzem aby wyniki zawodów mogły być zaliczone do tabel PZLA.66
Dziewczęta:
Biegi krótkie: 100 m, 300 m, 80 m ppł., 200 m ppł - finał wojewódzki,
Biegi średnie: 600 m, 1000 m
Skoki: skok w dal, skok wzwyż
Rzuty: rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg)
Sztafeta 4 x 100 m
Chłopcy:
Biegi krótkie: 100 m, 300 m, 110 m ppł., 200 m ppł - finał wojewódzki,
Wytrzymałość: 600 m, 1000 m
Skoki: skok w dal, skok wzwyż
Rzuty: rzut oszczepem (600 g), pchnięcie kulą (5 kg), rzut dyskiem (1 kg)
Sztafeta 4 x 100 m
Rozstaw i wysokość płotków dla młodzika:
Dziewczęta – wysokość 76,2 rozstaw – 12 – 8 – 12
Chłopcy – wysokość 91,4 rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30
Punktacja
––osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych.
––na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów t.j. po 2 najlepsze wyniki z każdego z bloków (szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią uzyskane są wyższe od 4 pozostałych).
––przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawod¬ników.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––fzawody półfinałowe – wrzesień/październik 2019 r.
––finały wojewódzkie – październik 2019 r.
Uczestnictwo:
––w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
––reprezentacja składa się z 10 uczniów/uczennic, urodzonych w 2005-2006, dopuszcza się możliwość organizacji sztafet z mniejszą ilością zawodników.
Program zawodów:
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czyn¬ników
––dziewczęta 10 x 1000 m
––chłopcy 10 x 1000 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl67
DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––finały wojewódzkie – kwiecień 2020 r.
Uczestnictwo:
––w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców
––zespół składa się z max 6 uczniów / uczennic z roczników 2005-2006.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy (indywidualnie), którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.
Program zawodów:
Biegi na dystansach:
––dziewczęta rocznik 2003-2005 - biegi na dystansie 1500 m
––chłopcy rocznik 2003-2005 - biegi na dystansie 1500 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Sposóby sporządzania klasyfikacji końcowych będą zawarte w wojewódzkich regulaminach.
Prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja indywidualna i drużynowa dla poszczegól¬nych biegów i kategorii.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli 1-3 miejsca w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli ich drużyna nie awansowała.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody rejonowe – wrzesień-listopad 2019 r.
––finały wojewódzkie – marzec 2020 r.
Uczestnictwo:
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006. 68
Zespół liczy:
- 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodni¬ka lub parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu gdy obaj zawodni¬cy zdobędą 10 pkt, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 pkt.
3. Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
– zawody półfinałowe – listopad 2019 r.
– finały wojewódzkie – grudzień 2019 r.
Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2005-2006.
Zespół liczy:
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub - 2 chłopców + zawodnik rezerwowy, obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
Gra podwójna
B – Y B – X
1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.
2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa podwyższania)
3. Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania. 69
4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
––zawody półfinałowe – wrzesień-listopad 2019 r.
––finały wojewódzkie – grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
2. Drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica - dziewczyna,
3. kład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia głów¬ny, którego decyzje są ostateczne.
6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
Program zawodów:
1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dy¬stansie 7-9 rund (w przypadku rozgrywek wojewódzkich)
2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawod¬nika w rozgrywkach wojewódzkich.
Punktacja:
– Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu – 2 p., remis – 1 p., przegra¬na – 0 p. a przy ich równości decydują kolejno:
– suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana – 0 p.),
– wartościowanie pełne Buchholza,
– wynik bezpośredniego spotkania,
– lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl70
PŁYWANIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
– finały wojewódzkie – listopad/grudzień 2019 r.
Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2005-2006.
Program zawodów:
––sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
––sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców
Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne: 50 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Każdy uczest¬nik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

NARCIARSTWO BIEGOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
– finały wojewódzkie – grudzień 2019 r. – luty 2020 r.
Uczestnictwo:
Drużynę stanowi 5 zawodniczek lub 5 zawodników z jednej szkoły ur. w latach 2005-2006.
Program zawodów:
dziewczęta i chłopcy – ok. 3 km technika klasyczną
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Biegi odbywają się techniką klasyczną. Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund na podstawie losowania przed startem. O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników. Sprzęt bez ograniczeń. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa w kategoriach dziewcząt i chłopców.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl71
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie niż do 30 września 2019 roku.
Terminy:
– zawody półfinałowe – maj/czerwiec 2020 r.
– finały wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2005-2006.
––zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy
Przepisy gry:
a. Boisko o wymiarach 16 x 8 m
b. Wysokość siatki:
– dziewczęta: 215 cm
– chłopcy: 235 cm
c. spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punk¬tów przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów.
d. zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej
e. kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta (zgodnie z ko¬lejnością podaną przez kapitana zespołu po losowaniu)
f. każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak
g. każda pierwsza pika (w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami).
Punktacja:
W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „ brazylijski” za wygrane spo¬tkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane – 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami
b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju
c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl72

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
2019/2020
DYSCYPLINY DODATKOWE
WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
rocznik 2005-2006
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.
Prawo startu mają urodzeni w latach 2005-2006.
We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły (ID, IMS, Licealiada)
Nie będą dofinansowane zawody organizowane wyłącznie z udziałem drużyn zawod¬ników z jednej gminy lub powiatu.
Wszystkie zawody ujęte w regulaminie będą rozgrywane według ramowego terminarza bez możliwości dokonywania zmian.78
BASEBALL
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin: finał wojewódzki – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2005-2006.
––szkoła do rozgrywek może zgłosić jeden zespół,
––zespół liczy 10-12 zawodników/zawodniczek w całym turnieju, w zespole mogą występować razem dziewczęta i chłopcy,
Przepisy gry:
––czas gry: 4 zmiany (w przypadku remisu dogrywamy zmiany), odległość między bazami – 18 m,
––odległość narzutu miotacza - 14 m (od deski miotacza do końca bazy domowej),
––miotacz może narzucać nie więcej jak w 2 meczach turnieju,
––obowiązują kaski, strój łapacza (organizator zapewnia sprzęt ochronny dla dru¬żyn, które go nie posiadają),
––pozostałe przepisy jak w Polskim Związku Basseballu i Softballu.
Punktacja:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje -1 pkt, za przegrany - 0 pkt, O kolejności miejsc decydują:
––większa liczba zdobytych punktów
––w przypadku równej ilości punktów 2 lub więcej drużyn, decydują:
––bezpośrednie spotkanie (przy 2 drużynach)
––przy 3 i więcej mniejsza ilość straconych obiegów w całym turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra¬cji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
––zawody półfinałowe – listopad 2019 r.
––zawody półfinałowe – grudzień 2019 r.
––IV półfinał – styczeń 2020 r.
––zawody finałowe – luty 2020 r
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––zawodnicy/czki rocznik 2005-2006,
––drużyna liczy 10 osób, wszystkie reprezentują jedna szkołę.
Przepisy gry:
––zespół składa się z 5 zawodniczek/ów w polu + bramkarz/rka
––boisko o wym. 40 m x 20 m
––dopuszcza się bramki 2 m x 3m
––zmiany hokejowe
––pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN
––półfinał - system gier „każdy z każdym”
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”, następnie półfinały “na krzyż” - zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby drużyn - “każdy z każdym”.
Punktacja:
––zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis -1 pkt, przegrywający - 0 pkt, - o ko¬lejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,
––przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa liczba zdobytych bramek
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl80
ZAWODY INDYWIDUALNE W LA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system reje¬stracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki - czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach uczestniczą dziewczęta i chłopcy rocznik 2005-2006
––zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie lub dwóch sztafetach, od 600 m i dłuższym tylko w jednej konkurencji
Program zawodów:
––K 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x100 m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka w dal, wzwyż, kula , oszczep ;
––M 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, sztafeta olimpijska, sztafeta szwedzka, w dal, wzwyż, kula , oszczep.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy:
––zawody wojewódzkie – marzec/kwiecień 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach uczestniczą uczennice/uczniowie rocznik 2005-2006.
Program zawodów:
––dziewczęta ur. 2004 r. i młodsze – 1000 m
––dziewczęta ur. 2003 r. i młodsze – 1500 m
––chłopcy ur. 2004 r. i młodsi – 1500 m
––chłopcy ur. 2003 r. i młodsi – 2000 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

KOLARSTWO GÓRSKIE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system reje¬stracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki - wrzesień-październik 2020 r.
Miejsce: do ustalenia 81
Uczestnictwo:
––dziewczęta, chłopcy rocznik 2005-2006
––w zawodach uczestniczą zespoły szkolne składające się z maksimum 5 dziew¬cząt i 5 chłopców.
Program zawodów:
––wyścig ze startu wspólnego
––dziewczęta 2500 m, chłopcy 6000 m
Punktacja:
––punktowanych będzie 50 pierwszych osób wg zasady: za I m-ce 50 pkt. ,za II m-ce 49 pkt. , itd.
––prowadzona będzie klasyfikacja szkół oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
UWAGA!
Start tylko na rowerach górskich, wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą posiadać kaski ochronne.
Uwaga! Zawody odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do nich co najmniej sze¬ściu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

ŁYŻWIARSTWO
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki – styczeń/marzec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––dziewczęta i chłopcy rocznik 2005-2006
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finał wojewódzki - do końca kwietnia 2020r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców rocznik 2003-2005. Zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy napisy z nazwą szkoły lub numerem, ostat¬ni zawodnik przypiętą wstążeczkę. Wszystkie zespoły obowiązkowo biorą udział w uro¬82
czystym otwarciu. Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły. Szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie.
Program zawodów: - 5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1500 m
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

STRZELECTWO
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––finały wojewódzkie – wrzesień-listopad 2019 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––dziewczęta i chłopcy rocznik 2005-2006
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

WĘDKARSTWO DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Terminy
––finał wojewódzki - kwiecień/maj 2020 r.
Miejsce: Ostróda - kanał ostródzko-elbląski w okolicach Liwy
Uczestnictwo
––w zawodach biorą udział uczniowie rocznik 2005-2006
Postanowienia regulaminowe
––odprawa techniczna pół godziny przed rozpoczęciem zawodów,
––klasyfikacja indywidualna prowadzona będzie osobno dla dziewcząt i chłopców,
––klasyfikacja drużynowa (razem dziewczęta i chłopcy), wynik stanowi suma wyni¬ków dwóch najlepszych zawodników szkoły,
––opiekun może pomagać w przygotowaniu do zawodów, po sygnale na łowie¬nie nie wolno przebywać w najbliższym otoczeniu zawodnika(tylko w nagłych przypadkach),
––każdy zawodnik posiada siatkę do przechowywania ryb (min. 1,5 m długości),
––łowimy na jedną wędkę,
––ryby po zważeniu wypuszczamy do wody
––czas łowienia 2,5 godziny. W razie złych warunków atmosferycznych zawody mogą być skrócone.
––organizator zapewnia pozwolenie na połów na danym akwenie,
––charakterystyka łowiska:83
Kanał ostródzko-elbląski
a) dno dość twarde, w odległości 5-6 m od brzegu, głębokość wynosi ok. 1,5 - 3 m.
b) w łowisku dominują krąpie, leszcze, płocie, ukleje i okonie.
––wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny. Decyzja sędziego główne¬go jest ostateczna.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

TENIS
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2019 r.
Termin:
––zawody wojewódzkie – czerwiec 2020 r.
Miejsce: do ustalenia
Uczestnictwo:
––w zawodach mają prawo startu uczniowie ur. w 2005-2006
––drużyna składa się z dwóch lub trzech osób,
––szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
––zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
––system rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym na stronie www.szs.olsztyn.pl

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |