header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Regulamin zawodów szkół ponadgimnazjalnychLICEALIADA 2015/2016

SYSTEM ZAWODÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
W sprawach nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy
Polskich Związków Sportowych.
UWAGA!
1. W LICEALIADZIE uczeń będzie mógł reprezentować szkołę w grach zespołowych
tylko w dwóch dyscyplinach (duże gry - piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna,
piłka nożna, unihokej).
2. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas danej szkoły.
3. W biegach przełajowych klasyfikacja oddzielnie dla amatorów i „ klubowiczów” posiadających
licencje zawodniczą PZLA.
DOTYCZY WSZYSTKICH KATEGORII
1. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie szkół dziennych, którzy rozpoczęli
naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2015 r.
2. W nowej edycji zorganizowane zostaną w każdej kategorii wiekowej otwarte zawody
w różnych, wybranych dyscyplinach, dla dzieci i młodzieży nie zrzeszonej (halowa
piłka nożna i piłka nożna na boiskach „Orlik”, biegi przełajowe).
66
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – finały wojewódzkie - maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
W zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych
–– zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i w sztafecie lub w dwóch
sztafetach
–– zawodnik startujący w biegu 800 m, 1500 m nie może startować w drugiej konkurencji
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie /4 x 100,szwedzkiej,
olimpijskiej/dziewcząt i chłopców
Program zawodów:
–– dziewczęta: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem
/600 g/, pchnięcie kulą /4 kg/, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka, sztafeta olimpijska
–– chłopcy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut
oszczepem /800 g/, pchnięcie kulą /6 kg/, 4 x 100 m, sztafeta szwedzka, sztafeta
olimpijska
Punktacja w finale wojewódzkim:
prowadzona będzie według klucza
–– I miejsce - 9 pkt, V miejsce - 4 pkt,
–– II miejsce - 7 pkt, VI miejsce - 3 pkt,
–– III miejsce - 6 pkt, VII miejsce - 2 pkt,
–– IV miejsce - 5 pkt, VIII miejsce - 1 pkt;
punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
–– o kolejności szkół decyduje ilość zdobytych punktów
–– w razie równej ilości punktów decyduje ilość pierwszych miejsc
Zgłoszenia zawodników do konkurencji biegowych należy dokonać na kartkach startowych.
Karty te wraz z listą zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f
/wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl/ należy złożyć w sekretariacie przed rozpoczęciem
zawodów. Obowiązują numery startowe.
UWAGA!
Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się mistrzowie i wicemistrzowie powiatów.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 maja 2016 r.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do W-M SZS.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
67
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – październik 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły / szkoły dzienne/
–– zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy numery startowe i napisy
z nazwą szkoły, ostatni zawodnik przypiętą wstążeczkę.
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednej sztafecie dziewcząt i chłopców
Program zawodów:
–– dziewczęta: 10 x 800 m
–– chłopcy: 10 x 1000 m
Sprawozdawczość:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 6 października 2015 r.
do W -MSZS.
Zgłoszenie:
Listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie
www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/ należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem
zawodów. Legitymacje szkolne mogą być sprawdzane przed zawodami lub
w czasie zawodów.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BIEGI PRZEŁAJOWE
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – marzec/kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie szkół dziennych
Program zawodów:
–– dziewczęta ur. 1999 i młodsze -1500 m
–– dziewczęta ur. 1998 i starsze - 2000 m
–– chłopcy ur. 1999 i młodsi - 2000 m
–– chłopcy ur. 1998 i starsi - 3000 m
68
Zgłoszenie:
Listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie
www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/ należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem
zawodów.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 marca 2016 r.
do W -MSZ
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie - kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły /szkoły dzienne/
Program zawodów:
–– 5 dziewcząt x 800 m + 5 chłopców x 1500 m
UWAGA!
Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły, startujące osoby - numer; ostatni
zawodnik - wstążeczkę.
Biegamy bez kolców. Szkoła może zgłosić jedną sztafetę.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca marca 2016 r.
do W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
69
G R Y S P O R T O W E
KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - do 15 grudnia 2015 r.
–– zawody półfinałowe - styczeń/luty 2016 r.
–– IV fółfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie -marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finałów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół
–– zespół liczy 12 zawodników/czek
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz
–– czas gry: dziewczęta i chłopcy - 4 kwarty po 7 minut czystej gry
–– sugeruje się zgodnie z zaleceniami PZKosz, aby dziewczęta rozgrywały spotkania
piłką nr 6
–– w barażu gramy „każdy z każdym, w półfinale i finale - systemem pucharowym
„na krzyż”; w finale rozstawiamy drużyny z jednego półfinału.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 pkt, za przegrane – 1 pkt, za walkower
– 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
c/ lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
70
PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe – grudzień 2015 r.
–– IV półfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego; – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– zespół liczy 12 zawodników /w turnieju/.
Przepisy gry - zgodnie z przepisami PZPS:
–– wysokość siatki: dziewczęta - 224 cm, chłopcy - 243 cm
–– spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów
–– decydujący set do 15 punktów
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody rozgrywane są systemem „każdy
z każdym”,
–– zaleca się grę na dwóch boiskach.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 pkt., za przegrane – 1 pkt., za walkower
– 0 pkt.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a/ lepszy stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi
drużynami
b/ lepszy stosunek małych punktów
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
71
PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe - grudzień 2015 r.
–– IV półfinał - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko jeden zespół
–– zespół liczy 14 zawodników/czek
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP
–– czas gry: 2 x 20 min. + 5 min. przerwy (w systemie turniejowym czas gry dostosowywany
jest do liczby rozgrywanych meczy)
–– drużyna ma prawo wziąć jedną minutę czasu w każdej połowie meczu
–– wprowadza się zakaz dokonywania zmian zawodników w okresie gry, gdy zespół
przeciwnika jest w posiadaniu piłki (przewinienie karane wykluczeniem)
–– w półfinale, barażu, finale wojewódzkim zawody rozgrywane są systemem „każdy
z każdym”.
Uwaga: zakaz używania kleju
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje – 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną
– 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi
zespołami (bezpośredni mecz/e)
b) korzystniejsza różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
c) większa liczba zdobytych bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
d) korzystniejsza różnica bramek w całym turnieju
e) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju.
Weryfikacja dotyczy wszystkich gier sportowych
Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć u organizatora:
–– ważne legitymacje szkolne zawodników
72
–– listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Uwaga! Weryfikacja uprawnionych do gry nastąpi przed rozpoczęciem zawodów
każdego szczebla
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody rejonowe - listopad 2015 r.
–– finały wojewódzkie - luty/marzec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce zawodów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły dziennej
–– system zawodów wojewódzkich ustalony zostanie przed zawodami
–– zawodnicy przywożą ze sobą rakietki i piłeczki
–– zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców (lub 3 dziewczynki i 3 chłopców)
–– szkoła może zgłosić do zawodów po jednym zespole dziewcząt i chłopców
–– mecz gra się do dwóch wygranych setów
Sprawozdawczość:
Komunikaty z zawodów rejonowych należy przesłać do końca grudnia 2015 r. do
W-M SZS.
Do finału wojewódzkiego kwalifikują się po dwie drużyny dziewcząt i chłopców z zawodów
rejonowych.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły I nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Zgłoszenia:
Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać do końca stycznia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
73
DRUŻYNOWE ZAWODY W SZACHACH
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie jednej szkoły dziennej
–– drużyna składa się z 3 chłopców i 1 dziewczynki + jedna osoba rezerwowa
–– zamiast chłopca może grać dziewczynka
–– minimalny skład drużyny -3 osoby
–– regulamin zawodów ustalony zostanie przed zawodami
Potwierdzenia zgłoszenia szkół do zawodów należy dokonać do końca lutego
2016 r. do W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami lub
podczas zawodów
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły I nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– eliminacje - marzec 2016 r.
–– finał wojewódzki – marzec/kwiecień 2016 r.
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej
–– zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu i bramkarz oraz
6 rezerwowych graczy
–– zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i oddzielnie dla chłopców
Potwierdzenia zgłoszenia szkół do zawodów należy dokonać do końca marca 2016 r.
do W-M SZS
Przepisy gry:
–– wymiary boiska szerokość: 18 m -20 m, długość: 36 m-40 m
–– czas gry: 2 x 10 min. + 2 min. przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora)
–– pole bramkowe szerokość 5 m x długość 4 m
–– pole przedbramkowe szerokość 2,5 m x długość 1 m (linia bramkowa znajduje
się 3,5 m od linii końcowej boiska)
74
–– bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe o wymiarach 140 cm
x 105 cm)
–– ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 pkt., za przegrane - 1 pkt., za walkower
- 0 pkt.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b) większa dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
c) lepsza różnica bramek w całym turnieju
d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia, należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS ZIEMNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach mają prawo startu uczniowie szkoły dziennej
–– drużyna składa się z dwóch lub trzech osób z jednej szkoły
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów: – zawody przeprowadzane są oddzielnie dla
dziewcząt i chłopców .
System rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia końca kwietnia
2016 r. na adres W-M SZS.
75
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce „informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– finały wojewódzkie – listopad/grudzień 2015 r.
–– miejsce do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły dziennej,
–– zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
–– zespół składa się z 4 zawodniczek lub 4 zawodników.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 15 listopada 2015 r.
Program:
–– sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt
–– sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym chłopców
–– w tym samym dniu uczestnicy sztafety mogą dodatkowo rozegrać zawody indywidualne
stylem klasycznym, grzbietowym, dowolnym, delfinem.
Punktacja:
–– sztafet: 36, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4 pkt.
–– dystansów indywidualnych: 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pkt.
–– o miejscu szkoły decyduje suma zdobytych punktów,
–– punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Sposób przeprowadzenia zawodów
–– według ustaleń organizatorów poszczególnych etapów.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
76
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody półfinałowe - maj/czerwiec 2016 r.
–– finał wojewódzki - czerwiec 2016 r.
Miejsce finałów wojewódzkich: – do ustalenia
Uczestnictwo: prawo startu w zawodach finałowych mają reprezentacje jednej szkoły
dziennej, składające się z 2 dziewcząt + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy,
Regulamin zawodów:
System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń.
Zgłoszenia:
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca maja 2016 r. na adres
W-M SZS.
Uwaga: zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry w przypadku trwałej
kontuzji/dolegliwości zawodnika grającego, bez zmiany powrotnej w turnieju.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce „informacje”/
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.p
STREETBALL - KOSZYKÓWKA ULICZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum
czterech do sześciu drużyn.
Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział reprezentacje szkolne złożone z 4 zawodników jednej
szkoły dziennej. Potwierdzenia udziału w zawodach należy dokonać do końca
kwietnia 2016 r.
Termin zawodów finałowych: – maj/czerwiec 2016 r.
Regulamin:
Mecze streetballa rozgrywane są na boiskach o dowolnej, równej nawierzchni
o wymiarach minimalnych 9 m x 9 m., maksymalnych 14 m x 15 m, na jeden kosz. Na
boisku zaznaczona jest linia przerywana w odległości 6 m od kosza, oraz linia rzutów
77
wolnych w odległości 4 m. W meczu uczestniczy bezpośrednio 3 zawodników z każdej
drużyny. Niektóre przepisy szczegółowe streetballa:
–– za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 pkt, za rzut zza linii 6 m - 2 pkt
–– gra toczy się do zdobycia przez którąś z drużyn 16 punktów, lub przez 20 minut
–– faul karany jest stratą piłki i wyrzutem z boku przez drużynę przeciwną. Faul na
zawodniku rzucającym do kosza niecelnie karany jest jednym rzutem wolnym.
–– po każdym koszu piłka przechodzi w posiadanie piłki drużynie tracącej kosz.
Obowiązana jest ona w całości do wyjścia poza obręb pola 6 m od kosza. Drużyna
broniąca w całości musi się wtedy znajdować w obrębie pola 6 m
–– podobne zasady dotyczą także pozostałych strat piłki - faul, zebranie piłki po niecelnym
rzucie przeciwników
–– nie wolno dobijać piłki zebranej po niecelnym rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka
po niecelnym rzucie własnej drużyny jest dopuszczalna
–– w meczach streetballu nie ma sędziego. Kapitanowie drużyn decydują w kwestiach
spornych. Możliwy jest udział w meczu obserwatora, który rozstrzyga kwestie
sporne wtedy, gdy kapitanowie nie mogą dojść do porozumienia
–– zmiany zawodników lotne, z tym, że mogą być one dokonywane tylko w momencie,
gdy drużyna atakująca rozpoczyna akcję w polu poza linią 6 m
–– w przypadku zakończenia 20 minutowego czasu gry i nie uzyskania przez jedną
z drużyn 16 punktów mecz jest przerywany i zapisywany jest wynik uzyskany
przez drużyny w czasie 20 minut. W przypadku, gdy wynik jest remisowy, zarządzana
jest dogrywka - „ złoty kosz”, czyli do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn
jednego kosza. O tym, która z drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza
decyduje, tak jak w przypadku rozpoczęcia meczu losowanie.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– ważne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów i aktualna lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”
Uwaga: W w/w zawodach nie mają prawa startu słuchacze szkół wieczorowych
i policealnych.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BASEBALL, BIEGI NA ORIENTACJĘ, BADMINTON DRUŻYNOWY,
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE I NARCIARSTWO BIEGOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Zawody rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum
czterech do sześciu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
78
INDYWIDUALNE ZAWODY W NORDIC WALKING
Zawody zostają wprowadzone pilotażowo.
Przewiduje się dwie kategorie wiekowe:
–– dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych
–– kobiety w wieku 20+
Zawody zostaną przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 25 osób
do kategorii.
Zgłoszenia należy kierować na adres W-M SZS do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
korespondencyjna liga
O PUCHAR PREZESA SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Zasady ogólne:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły (szkoły dzienne).
–– organizatorami zawodów są szkoły i szkolne kluby sportowe, które umawiając
się miedzy sobą przeprowadzają w ustalonych terminach i w/g zasadach niniejszego
regulaminu mecze lekkoatletyczne
–– przeliczane na punkty w/g załączonej tabeli wyniki osiągnięte przez uczniów
jednej szkoły, są podstawą do sporządzenia klasyfikacji ogólnopolskiej (wojewódzkiej)
prowadzonej przez Zarząd Główny SZS
Program zawodów:
–– dziewczęta: 100 m, 400 m, 800 m, skok w dal, kula 4 kg, 4 x 100 m
–– chłopcy: 100 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, kula 5 kg*, 6 kg*, 7,25 kg* (odpowiednia
kategoria wiekowa), 4 x 100 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– dwie lub więcej umawiających się ze sobą szkół przeprowadzają zawody lekkoatletyczne
z udziałem reprezentacji swoich szkół
–– osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty w/g załączonej
tabeli i wpisuje się do protokołu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu
–– zawodnik/czka ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem
biegów 800 m K, 1500 m M)
–– protokół z zawodów (sporządzony dla każdej reprezentacji oddzielnie) organizator
przesyła do Zarządu Głównego SZS (03-134 Warszawa, ul. Ciołkosza 1/29
tel./fax 22 848 9117) bezpośrednio po zawodach
–– - protokół musi być podpisany przez sędziego głównego oraz kierowników
wszystkich reprezentacji, które uczestniczyły w zawodach.
Terminy:
Zawody przeprowadza się w dwóch rundach:
–– I - jesiennej do 20 października 2015 r.
–– II - wiosennej do 20 maja 2016 r.
W klasyfikacji ogólnopolskiej oddzielnie dla dziewcząt i chłopców będą wzięte pod
uwagę wszystkie protokoły, które zostaną dostarczone do ZG SZS w w/w terminach.
79
Przy przesyłaniu pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Zarząd Główny SZS zbiera, podsumowuje i ogłasza klasyfikację łączną (I + II rzut) do 30
lipca 2016 r.
Przewiduje się dla najlepszych 10-12 zespołów dziewcząt i chłopców finał krajowy, który
odbędzie się w miesiącu wrześniu (w/g odrębnego regulaminu).
Klasyfikacja:
–– klasyfikacja szkół przeprowadzona jest oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
w jednej grupie szkół ponadgimnazjalnych
–– organizatorzy ustalają dowolny program, w tym liczbę konkurencji i reprezentacji
uczniów poszczególnych konkurencji, z tym, że do punktacji liczy się po
2 wyniki w każdej konkurencji plus jeden wynik sztafety
–– tylko wyniki uzyskane w bezpośrednich zawodach w ciągu nie więcej niż dwu po
sobie następujących dniach będą wzięte pod uwagę
–– w poszczególnych województwach mogą być stosowane inne dodatkowe zasady
rozgrywania zawodów i ich oceniania, jednak ogólnopolskie podsumowanie,
klasyfikacja będzie realizowana wyłącznie zgodnie z niniejszym regulaminem
–– prawo jego interpretacji należy do ZG SZS.

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |