header

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Terminarze i regulaminy zawodów szkół podstawowychIGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2015/2016

SYSTEM ZAWODÓW DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem
W sprawach nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy
Polskich Związków Sportowych.
UWAGA!
WPROWADZA SIĘ ZAWODY DLA UCZNIÓW KL. 1-2,
W RAMACH ZDOBYTYCH SPRAWNOŚCI MAŁEGO MISTRZA.
SZCZEGÓŁY I PROGRAM W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.
24
WOJEWÓDZKI HALOWY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Informacje szczegółowe o turnieju zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
R E G U L A M I N Y S Z C Z E G Ó Ł O W E
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
– zawody szkolne cały rok
– zawody powiatowe do 10 maja 2016 r.
– zawody wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
– finał ogólnopolski – czerwiec 2016 r.
Miejsce:
Finał wojewódzki – do ustalenia
Zawody wojewódzkie zostaną rozegrane w jednym dniu dla dziewcząt i chłopców.
Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców;
reprezentacja szkoły składa się z 6 dziewcząt (chłopców) ur. w 2003 r. i młodszych.
Szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców.
Program zawodów:
– bieg na 60 m
– rzut piłką palantową (do 150 g)
– bieg na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców
– skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (dla całego zespołu)
Sposób przeprowadzenia zawodów
Kolejność rozgrywania jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany,
jako ostatnia konkurencja.
Bieg 60 m
– bieg będzie rozgrywany w seriach na czas
– zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu
do mety
– zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo
startu w następnych konkurencjach
Skok w dal
–– strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą
–– szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu a długość wynosi 100 cm
25
–– końcem strefy powinna być belka z plasteliną, w skład strefy nie wchodzi
plastelina
–– każdy zawodnik ma prawo do 3 prób
–– pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta
w strefie
–– jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy
–– pozostałe przepisy jak w skoku w dal.
Skok wzwyż
– pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym
w zawodach obowiązują następujące wysokości:
~ dla dziewcząt: do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
~ dla chłopców: do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
– przekroczenie płaszczyzny skoku /na zewnątrz stojaków/, bez strącenia poprzeczki
nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej, w przypadku strącenia
poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni po prawidłowo oddanym skoku, nie należy
próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować /ostrzec/ zawodnika, że w
przypadku powtórzenia się sytuacji – skok uznany zostanie za nieważny.
Rzut piłką palantową
– rzut wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu
– każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego,
a następnie trzy rzuty w konkursie
– odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m
– liczy się lepszy rezultat
– pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
Bieg 600 m i 1000 m
– biegi rozgrywane będą w seriach na czas
Punktacja:
Wyniki przelicza się na punkty wg tabel czwórbojowych. Suma punktów za cztery
konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składa
się suma punktów uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników. W przypadku
równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca
dzielone. Przy jednakowej ilości punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące
miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik czwórboju najlepszego zawodnika
lub zawodniczki.
Sprawozdawczość:
Komunikaty należy przesłać do W-M SZS w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15 maja 2016 r. Komunikaty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
Do finału wojewódzkiego awansują mistrzowie powiatów oraz cztery zespoły
z najlepszymi wynikami, pod warunkiem przesłania komunikatów z zawodów
powiatowych.
26
Weryfikacja:
– aktualne legitymacje szkolne, lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły
i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/,
którą należy złożyć u organizatora przed rozpoczęciem zawodów,
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TRÓJBÓJ LEKKOATLETYCZNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
– zawody szkolne cały rok
– zawody powiatowe do 17 maja 2016 r.
– zawody wojewódzkie - maj/czerwiec 2016 r.
Zawody wojewódzkie zostaną rozegrane w jednym dniu dla dziewcząt i chłopców.
Uczestnictwo:
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt
i chłopców; reprezentacja szkoły składa się z 5 dziewcząt (chłopców) ur. w 2005 r.
i młodszych. Szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt
i jednym zespole chłopców.
Program zawodów:
– bieg na 60 m
– rzut piłką palantową
– skok w dal ze strefy lub bieg na 300 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Jak czwórbój lekkoatletyczny. Na wynik drużyny składają się wyniki 4 najlepszych
dziewcząt (chłopców).
Kwalifikacja do finału wojewódzkiego:
W finale wystartują mistrzowie powiatów oraz cztery najlepsze zespoły, pod warunkiem
przesłania komunikatów z zawodów powiatowych w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 maja 2016 r.
Weryfikacja: – jak w czwórboju LA.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
– zawody wojewódzkie – październik 2015 r.
– miejsce do ustalenia
27
Uczestnictwo:
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. w 2003 r. i młodsi. Zespół
składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców + po 1 rezerwowym.
Program zawodów:
– sztafetowy bieg dziewcząt - 10 x 800 m
– sztafetowy bieg chłopców - 10 x 800 m
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej
zmianie biegną ze startu wspólnego. Strefa zmiany wynosi 20 m.
Weryfikacja:
–– aktualne legitymacje szkolne,
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f/ wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/
Uwaga!
Zespoły posiadają pałeczkę sztafetową, zawodnicy numery startowe i napis z nazwą
szkoły; ostatni zawodnik ma przypiętą wstążeczkę.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 7 października 2015 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BIEGI PRZEŁAJOWE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo: – w zawodach uczestniczą zawodniczki/zawodnicy ur. w 2003 r. i młodsi.
Program zawodów:
–– dziewczęta ur. 2005 i młodsze - 600 m
–– dziewczęta ur. 2003 i młodsze - 800 m
–– chłopcy ur. 2005 i młodsi - 800 m
–– chłopcy ur. 2003 i młodsi -1000 m
Zgłoszenia:
–– listę zawodniczek/zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela
w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje” /należy złożyć u
organizatora zawodów wraz z legitymacjami szkolnymi.
UWAGA! Powiat może zgłosić do zawodów w każdej kategorii wiekowej po 10 zawodniczek
i 10 zawodników.
28
Weryfikacja: – aktualne legitymacje szkolne.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MIESZANE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE DLA KLAS IV, V, VI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody wojewódzkie do końca kwietnia 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców. Zespół może składać
się z zawodniczek /ów kilku klas równoległych jednej szkoły. Zespoły posiadają
pałeczkę sztafetową, zawodnicy napisy z nazwą szkoły lub numerem, ostatni
zawodnik przypiętą wstążeczkę. Wszystkie zespoły obowiązkowo biorą udział w
uroczystym otwarciu. Każda szkoła powinna mieć tabliczkę z nazwą szkoły. Listę
zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie
www.szs.olsztyn.pl/, należy złożyć u organizatora. Szkoła może zgłosić do zawodów
tylko po jednej sztafecie klas IV, V i VI.
Program zawodów:
–– klasy IV (5 dziewcząt + 5 chłopców) 10 x 500 m, ur. 2005 r. i młodsi
–– klasy V (5 dziewcząt + 5 chłopców) 10 x 600 m, ur. 2004 r. i młodsi
–– klasy VI (5 dziewcząt x 600 m + 5 chłopców x 1000 m), ur. 2003 i młodsi
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do 17 kwietnia 2016 r. do
W-M SZS.
UWAGA! Biegamy bez kolców
Do finałów wojewódzkich kwalifikują się:
–– mistrzowie i wicemistrzowie powiatu z klas IV,V,VI.
Weryfikacja:
Na każdych zawodach wymagane będą:
–– aktualne legitymacje szkolne, które mogą być sprawdzane przed zawodami lub
podczas zawodów,
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów
Brak w/w dokumentów spowoduje wykluczenie szkoły z zawodów.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
29
M I NI G R Y
MINIKOSZYKÓWKA – ENERGA BASKET CUP
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - do 15 grudnia 2015 r.
–– zawody półfinałowe - luty – marzec 2016 r.
–– IV półfinał – luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem czterech drużyn/ - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2003 r.
i młodsi
–– szkoła do rozgrywek może zgłosić tylko jeden zespół
–– zespół liczy 12 zawodników/czek (w całym turnieju)
Przepisy gry:
–– czas gry: 4 x 6 minut (czystej gry),
–– piłka numer „5”,
–– mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm,
odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m (linia przerywana koła od
strony kosza),
–– nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt,
–– zespół I i II kwartę gra innymi piątkami, zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie
mogą grać w II kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian.
W przypadku popełnienie 5 przewinień /dotyczy I i II kwarty/ - do gry wchodzi zawodnik
11 lub 12.
obowiązuje:
–– krycie “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową),
–– przepis połowy,
–– przepis 3 sekund,
–– przepis 5 sekund,
–– w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki,
–– w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu
kapitanowi i trenerowi uwagi, dyktowany jest rzut techniczny trenera oraz piłka
z boku,
–– o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia
zgodnie z przepisami PZKosz.,
–– za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza nie przyznaje
się dodatkowego rzutu.
30
System rozgrywek :
w finale gramy systemem pucharowym „na krzyż” przy 3 zespołach systemem
każdy z każdym.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walkower
- 0 punktów.
O kolejności końcowej decyduje:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e),
b) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami,
c) lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,
d) większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MINISIATKÓWKA – DWÓJKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - luty/marzec 2016 r.
–– zawody półfinałowe – marzec/kwiecień 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ – kwiecień/maj 2016 r. /zaleca
się grę na 2 boiskach/
Uwaga!
Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane przez
W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ur. w 2005 r. i młodsi
–– w skład drużyny wchodzi 6 zawodników/czek (w całym turnieju)
–– szkoła do rozgrywek może zgłosić tylko 1 zespół dziewcząt i 1 zespół chłopców.
Przepisy gry:
–– wymiary boiska 10 m x 4 m
–– wysokość siatki dla dziewcząt i chłopców 200 cm
–– piłka mini siatkowa Nr 4
–– w półfinale wojewódzkim zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”;
półfinał i finał zaleca się grać na dwóch boiskach
–– gra się do dwóch wygranych setów, sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów,
ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów
31
–– w pierwszym secie gra 2 zawodników + 1 rezerwowy /libero/
–– w drugim secie pozostałych 2 zawodników + rezerwowy
–– w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna dwójka,
wyznaczona z szóstki
–– kolejność dwójek ustalona przez nauczyciela/trenera przed zawodami nie może
być zmieniona przez cały turniej
–– każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie
–– obowiązuje tylko cykliczna kolejność wykonywania zagrywki, grający w każdej
akcji mogą atakować i zastawiać w dowolnym miejscu przy siatce
–– rozsądna tolerancja czystości odbić
–– zagrywka - dopuszczalna zagrywka tzw.” koszyczkiem”
–– libero- zastępuje rezerwowy z możliwością jednej zmiany.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walkower
- 0 punktów.
O kolejności miejsc decyduje:
a/ większa liczba zdobytych punktów
b/ lepszy stosunek setów
c/ lepszy stosunek małych punktów
d/ wynik bezpośredniego spotkania
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”,
następnie półfinały “na krzyż”, zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby
zespołów - “każdy z każdym”.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MINISIATKÓWKA – TRÓJKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - do końca listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS/zaleca się grę na dwóch boiskach/.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. w 2004 r. i młodsi
–– szkoła do rozgrywek „3” może zgłosić tylko jeden zespół dziewcząt i jeden zespół
chłopców.
32
Przepisy gry:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS
–– wymiary boiska – 14 m x 4,5 m
–– wysokość siatki - 210 cm
–– piłka rozmiar nr 4
–– w półfinale wojewódzkim zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”;
półfinał i finał zaleca się grać na dwóch boiskach
–– gra się do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozstrzygający do 15 pkt.
–– w rozgrywkach trójek drużyna liczy 8 zawodników/czek w pierwszym secie gra 3
zawodników/czek +1 rezerwowy
–– w drugim secie pozostałych 4 zawodników/czek (3+1 rezerwowy) w trzecim secie
gra dowolna trójka wyznaczona z ósemki
–– kolejność trójek ustalona przez opiekuna/trenera przed zawodami nie może być
zmieniona przez cały turniej
–– każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie
–– obowiązuje tylko cykliczna kolejność wykorzystania zagrywki, grający w każdej
akcji mogą atakować i zastawiać w dowolnym miejscu przy siatce
–– przy dużej liczbie zespołów startujących można grać według określonego czasu
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane -1 punkt, za walkower
- 0 punktów.
O kolejności miejsc we wszystkich grach decyduje kolejno:
a/ większa liczba zdobytych punktów
b/ lepszy stosunek setów
c/ lepszy stosunek małych punktów
d/ wynik bezpośredniego spotkania
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”,
następnie półfinały “na krzyż”, zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby
zespołów - “każdy z każdym”.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MINISIATKÓWKA – CZWÓRKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - do 15 grudnia 2015 r.
–– zawody półfinałowe - luty/marzec 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
33
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2003 r.
i młodsi
–– w skład zespołu wchodzi 10 zawodników (w całym turnieju).
Przepisy gry:
–– wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linie ataku (3 m od siatki),
–– wysokość siatki 215 cm - dziewczęta, 230 cm - chłopcy,
–– piłka normalny rozmiar,
–– w półfinale wojewódzkim zawody rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”;
półfinał i finał zaleca się grać na dwóch boiskach
–– gra się do dwóch wygranych setów, sety rozgrywane są tie breakiem do 25 punktów,
ewentualny 3 set decydujący rozgrywany jest do 15 punktów;
–– w pierwszym secie gra 4 zawodników +1 rezerwowy,
–– w drugim secie pozostałych 5 zawodników,
–– w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna
czwórka, wyznaczona z dziesiątki,
–– kolejność czwórek ustalona przez opiekuna/trenera przed zawodami nie może
być zmieniona przez cały turniej,
–– każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie,
–– obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,
–– zawodnik zagrywający jest zawodnikiem obrony.
–– zawodnik linii obrony nie może przebijać na stronę przeciwnika piłki znajdującej
się powyżej górnej krawędzi siatki
–– rozsądna tolerancja czystości odbić,
–– w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić
jednego z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce
/druga zmiana dokonana/,
–– w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować
się na własnej stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji /z wyjątkiem
zawodnika zagrywającego/.
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy
z każdym”, następnie półfinały “na krzyż”, zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani
o III miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby
zespołów - “każdy z każdym”.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower
- 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te sama liczbę punktów:
34
a/ lepszy /wyższy/ stosunek setów – wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi
zespołami
b/ lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów – zdobytych do straconych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami,
c/ wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
UWAGA: Zaleca się grę na dwóch boiskach.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MINI PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - do 10 listopada 2015 r.
–– zawody półfinałowe - do 15 grudnia 2015 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2003 r.
i młodsi
–– zespół liczy 14 zawodników/czek
–– szkoła może zgłosić do rozgrywek tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców
Przepisy:
–– zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ZPRP
–– piłka: obwód 50 - 52 cm
–– czas gry 2 x 12 minut + 5minut przerwy
–– obowiązuje zakaz używania środków klejących piłkę
–– drużyna ma prawo wziąć 1 -minutowy czas w każdej połowie meczu
–– w pierwszej połowie meczu obowiązuje system gry w obronie „każdy swego” na
swojej połowie boiska, w II połowie system obrony strefowej 3:3
–– zakaz dokonywania zmian zawodników w okresie gry, gdy zespół przeciwnika
jest w posiadaniu piłki
–– czas wykluczenia zawodnika 1 min.
W rejonie, półfinale zawody zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” 2 x 10
min. O długości przerw między meczami zdecydują na konferencji technicznej
trenerzy, sędziowie, organizator.
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”,
następnie półfinały “na krzyż”, zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce.
35
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -2 pkt., za remis - 1 pkt, za przegraną - 0 pkt
O kolejności miejsc decyduje:
–– większa liczba zdobytych punktów
–– większa liczba zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
–– lepsza różnica bramek między zainteresowanymi zespołami
–– większa liczba zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
–– lepsza różnica bramek w rozgrywkach
–– większa liczba zdobytych bramek
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
MINI PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - do październik/listopad 2015 r.
–– zawody półfinałowe – marzec/kwiecień 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ – kwiecień – czerwiec 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– szkoła do zawodów może zgłosić tylko jedną drużynę
–– w zawodach biorą udział uczniowie urodzeni w roku 2003 i młodsi
–– zespół liczy 10 zawodników (w całym turnieju)
Przepisy gry:
–– zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz
–– czas gry 2 x 15 -20 minut z 5 min. przerwą
–– w półfinale, finale wojewódzkim „każdy z każdym” 2 x 10 min.
–– zawody powinny być rozegrane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach:
szerokość 20 - 32 m, długość: 40 - 56 m
–– bramki 5m x 2m (na niższych szczeblach dopuszcza się bramki 3 m x 2 m
–– piłka nożna nr 4
–– obuwie – trampki, korkotrampki
–– pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 m x 15 m (w przypadku boiska o wymiarach
20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m - pole jak
w piłce ręcznej)
–– rzut karny - 7 m (przy bramkach 3 m x 2 m) lub 9 m (przy bramkach 5 m x 2 m)
–– obowiązujące wrzuty z autu oraz rzuty rożne
–– gra bez „spalonego”
–– zmiany hokejowe
–– bramkarz wprowadza piłkę ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska
–– za złą zmianę - rzut karny
36
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”,
następnie półfinały “na krzyż” - zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 3 pkt., za remis - 1 punkt
za przegrane - 0 pkt,
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a/ większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni/e mecz/e)
b/ korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami spotkaniach
tych drużyn
c/ lepsza różnica bramek w całym turnieju
d/ większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami.
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się
dogrywkę trwającą 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne strzelane
najpierw po 5, potem po razie do skutku.
Weryfikacja: – dotyczy wszystkich gier sportowych
Przed rozpoczęciem zawodów każdego szczebla należy złożyć u organizatora:
–– ważne legitymacje szkolne zawodników
–– listę uczestników podpisaną przez dyrektora szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego
/wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl zakładce “informacje”/
–– szkoła, która nie złoży legitymacji szkolnych, listy uczestników nie zostanie dopuszczona
do zawodów.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BADMINTON DRUŻYNOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – finał wojewódzki maj/czerwiec 2016
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców r. 2003 i młodsi /uczniowie
jednej szkoły/
–– zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa, 2 chłopców + 1 zawodnik
rezerwowy
–– przez cały turniej obowiązuje ten sam skład
37
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Kolejność gier:
I rzut II rzut III rzut
A – X A – Y
gra podwójna
B – Y B – X
–– mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów
–– zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów
–– zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu na rezerwowego, który gra na
jego miejscu do końca spotkaniach
–– system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zawody odbędą się przy zgłoszeniu od czterech do sześciu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DWUBÓJ NOWOCZESNY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – finał wojewódzki – maj/czerwiec 2016
Miejsce: – Iława
Uczestnictwo:
w zawodach biorą udział drużyny, w skład których wchodzą 2 dziewczynki lub 2
chłopców z jednej szkoły rocznik 2003 i młodsi.
Program:
W skład dwuboju wchodzą:
–– pływanie na 100 m stylem dowolnym,
–– bieg na 1000 m
Zawody rozegrane zostaną jednego dnia. Pierwszą konkurencją jest bieg.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zawody odbędą się przy zgłoszeniu od czterech do sześciu drużyn.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
NARCIARSTWO BIEGOWE- INDYWIDUALNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: – styczeń - marzec 2016 r.
Miejsce: – Gołdap
38
Uczestnictwo:
W zawodach startują uczniowie szkół podstawowych zgłoszeni wg następującego
klucza:
–– gr. I – kl. IV - 4 zawodników - dystans 1000 m
–– gr. II – kl. V – 4 zawodników – dystans 2000 m
–– gr. III – kl. VI – 4 zawodników - dystans 2000 m
Reprezentacja szkoły składa się maksymalnie z 12 zawodników (łącznie dziewcząt
i chłopców, dobór płci dowolny)
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– technika biegania podana zostanie w komunikacie szczegółowym
–– start zawodników w kolejności od I grupy
Punktacja:
–– punktacja indywidualna wg osiągniętych czasów
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca grudnia 2015 r.
UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– eliminacje - marzec/kwiecień 2016 r.
–– finał wojewódzki /z udziałem sześciu drużyn/ - kwiecień/maj 2016 r.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. 2003 r. i młodsi
–– zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców - zespół składa
się z 12 zawodników -
–– 5 na boisku + bramkarz i 6 zawodników rezerwowych (w całym turnieju).
Przepisy gry:
–– wymiary boiska szer. 18 m - 20 m dł. 36 m - 40 m,
–– czas gry: 2 x 5 -10 minut + 1-2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
–– bramki 160 cm x 115 cm /dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm/,
–– pole bramowe: szerokość - 5 m, długość - 4 m,
–– pole przedbramkowe: szerokość - 2,5 m, długość - 1 m /linia bramkowa znajduje
się 3,5 m od linii końcowej boiska/
–– ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego.
39
Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje -2 pkt za remis -1 punkt, za przegrane
- 0 punktów,
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. Większa liczba zdobytych punktów
2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska te samą liczbę punktów:
a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
(bezpośredni mecz/e)
b) większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn
c) lepsza różnica bramek w całym turnieju
d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju
3. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty
karne między zainteresowanymi zespołami.
System rozgrywek:
–– zostanie ustalony po zgłoszeniu drużyn do W-M SZS.
Weryfikacja:
–– lista startujących podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje” oraz aktualne
legitymacje szkolne.
Potwierdzenia zgłoszenia do zawodów należy dokonać do końca lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS STOŁOWY
ZAWODY DRUŻYNOWE DLA KLAS VI I MŁODSZYCH
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– finały wojewódzkie - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach mają prawo startować uczniowie klas VI i młodszych ur. w 2003 r.
i młodsi
–– drużyna składa się z dwóch lub trzech osób
–– szkoła może zgłosić do zawodów tylko po jednym zespole dziewcząt i chłopców
–– zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
–– mecz gra się do dwóch wygranych setów
–– system zawodów ustalony zostanie przed zawodami
40
Zgłoszenie:
–– potwierdzenie zgłoszenia do zawodów przesłać do W-M SZS do 15 grudnia
2015 r.;
–– do zawodów wojewódzkich kwalifikują się po dwie drużyny dziewcząt i chłopców
z rejonu
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
INDYWIDUALNE ZAWODY SZACHOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: finał wojewódzki - grudzień 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo: – w zawodach uczestniczą uczniowie ur. w 2003 r. i młodsi
Uwaga: eliminacje rejonowe:
–– należy przeprowadzić osobne turnieje dla dziewcząt i chłopców
–– do finału wojewódzkiego z każdego rejonu awans uzyskuje 2 chłopców
i 1 dziewczynka
–– dodatkowo do finału wojewódzkiego bez eliminacji dopuszczeni będą posiadający
minimum III kategorię.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W SZACHACH
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– półfinały luty/marzec 2016
–– finał wojewódzki - marzec/kwiecień 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą uczniowie ur. w 2003 r. i młodsi
–– drużyna składa się z 3 chłopców i 1 dziewczynki + 1 osoba rezerwowa, zamiast
chłopca może grać dziewczynka, minimalny skład drużyny - 3 osoby.
System rozgrywek – ustalony zostanie przed zawodami.
Weryfikacja w finale wojewódzkim w unihokeju, tenisie stołowym, szachach:
Przy weryfikacji wymagane będą:
–– aktualne legitymacje szkolne, które powinny być sprawdzone przed zawodami
lub podczas zawodów
41
–– lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na
stronie www.szs.olsztyn.pl w zakładce “informacje”/, którą należy złożyć u organizatora
przed rozpoczęciem zawodów.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
BASEBALL
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin: finał wojewódzki – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej ur. w 2003 r. i młodsi,
–– szkoła do rozgrywek może zgłosić jeden zespół,
–– zespół liczy 10 -12 zawodników/zawodniczek w całym turnieju, w zespole mogą
występować razem dziewczęta i chłopcy,
–– zgłoszenie drużyn do zawodów należy przesłać do W-M SZS do końca kwietnia
2016 r.
Przepisy gry:
–– czas gry: 4 zmiany (w przypadku remisu dogrywamy zmiany), odległość między
bazami – 18 m,
–– odległość narzutu miotacza - 14 m (od deski miotacza do końca bazy domowej),
–– miotacz może narzucać nie więcej jak w 2 meczach turnieju,
–– obowiązują kaski, strój łapacza (organizator zapewnia sprzęt ochronny dla drużyn,
które go nie posiadają),
–– pozostałe przepisy jak w Polskim Związku Basseballu i Softballu.
Punktacja:
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje -1 pkt, za przegrany - 0 pkt,
O kolejności miejsc decydują:
–– większa liczba zdobytych punktów
–– w przypadku równej ilości punktów 2 lub więcej drużyn, decydują:
–– bezpośrednie spotkanie (przy 2 drużynach)
–– przy 3 i więcej mniejsza ilość straconych obiegów w całym turnieju.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce “informacje”/.
UWAGA: tel. kontaktowy: Zdzisław Ziółkowski 694 81 37 91
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
42
HALOWA PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– zawody rejonowe - listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody półfinałowe - luty/marzec 2016 r.
–– zawody finałowe /z udziałem sześciu drużyn/ - marzec/kwiecień 2016 r.
Uwaga! Zawody organizowane po wyznaczonym terminie nie będą finansowane
przez W-M SZS.
Miejsce finału wojewódzkiego: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– zawodniczki ur. 2003 r. i młodsze,
–– drużyna liczy 10 osób, wszystkie reprezentują jedna szkołę.
Przepisy gry:
–– zespół składa się z 5 zawodniczek w polu + bramkarka
–– boisko o wym. 40 m x 20 m
–– dopuszcza się bramki 2 m x 3m
–– zmiany hokejowe
–– pozostałe zasady zgodne z przepisami PZPN
–– półfinał - system gier „każdy z każdym”
System rozgrywek w finale przy 6 zespołach:
dwie grupy po trzy drużyny wyłonione drogą losowania w grupach “każdy z każdym”,
następnie półfinały “na krzyż” - zwycięzcy grają o I miejsce, pokonani o III
miejsce, z III miejsc w grupach mecz o V miejsce. W przypadku mniejszej liczby
drużyn - “każdy z każdym”.
Punktacja:
–– zwycięzca spotkania otrzymuje 3 pkt, remis -1 pkt, przegrywający - 0 pkt,
–– o kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów,
–– przy równej liczbie punktów decyduje kolejno:
a) wynik bezpośredniego spotkania
b) lepsza różnica bramek
c) większa liczba zdobytych bramek
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników
podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.
pl w zakładce „informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
43
SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
–– zawody półfinałowe – maj/czerwiec 2016 r.
–– finały wojewódzkie /z udziałem sześciu drużyn/ – czerwiec 2016 r.
–– miejsce do ustalenia
Uczestnictwo:
–– drużynę stanowią dziewczęta lub chłopcy z jednej szkoły podstawowej w dwuosobowych
składach + 1 rezerwowy z rocznika 2003 i młodsi,
–– każdy powiat może zgłosić do zawodów wojewódzkich jeden zespół dziewcząt
i jeden zespół chłopców wyłoniony z rozgrywek powiatowych,
–– zgłoszenia drużyn dokonuje się pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 5
czerwca 2016 r.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– rozgrywki przeprowadzone będą systemem brazylijskim.
Wymiary boiska:
–– 6 m x 6 m, wysokość siatki 210 cm dla dziewcząt i chłopców.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników podpisana
przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.pl
w zakładce „informacje”/.
Uwaga: zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry w przypadku trwałej
kontuzji/dolegliwości zawodnika grającego, bez zmiany powrotnej w turnieju.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
DRUŻYNOWE ZAWODY W PŁYWANIU
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– finały wojewódzkie - listopad/grudzień 2015 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach biorą udział dziewczęta i chłopcy ur. w 2003 r. i młodsi, w 8-osobowych
zespołach
–– szkoła może zgłosić po jednej sztafecie oraz nie więcej jak dwóch zawodników
na jednym dystansie indywidualnym. Jeden zawodnik może startować w sztafecie
i na jednym dystansie indywidualnym,
–– zawody zostaną rozegrane w kategorii dziewcząt i chłopców.
44
Program zawodów:
–– sztafety 8 x 25 m stylem dowolnym (zawodnik od startu do zmiany płynie jednym
stylem),
–– indywidualnie na 50 m stylem: klasycznym, grzbietowym, motylkowym i dowolnym.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– sztafety oraz dystanse indywidualne rozegrane zostaną seriami na czas.
Punktacja:
–– sztafet: 36,28,24,20,16,12,8,4 pkt.
–– dystansów indywidualnych: 9,7,6,5,4,3,2,1 pkt.
–– o miejscu szkoły decyduje suma zdobytych punktów,
–– punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników
podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.
pl w zakładce „informacje”.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
TENIS ZIEMNY - DLA KLAS VI I MŁODSZYCH
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin i miejsce:
Zawody wojewódzkie – maj/czerwiec 2016 r.
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach mają prawo startować uczniowie ur. w 2003 r. i młodsi,
Sposób przeprowadzenia zawodów:
–– zawody przeprowadzane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
–– system rozgrywek ustalony zostanie przed zawodami.
Zgłoszenia:
do zawodów należy przesłać na piśmie do dnia 15 maja 2016 r. na adres W-M SZS.
Weryfikacja:
Przy weryfikacji wymagane będą ważne legitymacje szkolne i lista uczestników
podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-f /wzór na stronie www.szs.olsztyn.
pl w zakładce „informacje”/.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
45
INDYWIDUALNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Termin:
–– zawody powiatowe - do 15 maja 2016 r.
–– finał wojewódzki - maj/czerwiec 2016 r.,
Miejsce: – do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą zawodniczki/zawodnicy ur. w latach 2003/ 2004, którzy
zajęli w zawodach powiatowych miejsca l - II,
–– zawodnik ma prawo startu w 2 konkurencjach, od 600 m i dłuższym tylko w jednej
konkurencji.
Konkurencje:
–– dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok wzwyż, skok w dal, piłeczka palantowa,
–– chłopcy: 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, skok wzwyż, skok w dal, piłeczka
palantowa,
Zgłoszenia:
–– na kartkach startowych do konkurencji biegowych w konkurencjach technicznych
podajemy do protokołów sędziowskich
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnym komunikacie organizacyjnym
na stronie www.szs.olsztyn.pl
GRY I ZABAWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji
szkół srs.szs.pl nie później niż do 15 października 2015 r.
Terminy:
–– eliminacje – listopad/grudzień 2015 r.
–– zawody rejonowe – styczeń/luty 2016 r.
–– zawody półfinałowe – marzec/kwiecień 2016 r.
–– finał wojewódzki – kwiecień/maj 2016 r.
Miejsce: – finału do ustalenia
Uczestnictwo:
–– w zawodach uczestniczą dzieci klas I-III
Zgłoszenia do zawodów należy przesłać do 15 listopada 2015 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
46
“BŁĘKITNA SZTAFETA“ – WIELOBÓJ ŁYŻWIARSKI DLA DZIEWCZĄT,
“ZŁOTY KRĄŻEK” – WIELOBÓJ ŁYŻWIARSKI DLA CHŁOPCÓW, WARCABY, RINGO
i KOLARSTWO GÓRSKIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
– rozegrane zostaną pod warunkiem zgłoszenia się do zawodów minimum czterech
do sześciu drużyn.
Zgłoszenia zespołów w terminie do dnia 1 lutego 2016 r.
Informacje szczegółowe zostaną podane w odrębnych komunikatach organizacyjnych
na stronie www.szs.olsztyn.pl
„SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA” - konkurs plastyczny
Cele konkursu:
Popularyzacja wartości wychowawczych sportu, ukazanie poprzez twórczość
plastyczną dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem. Propagowanie idei
olimpijskiej oraz uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Prezentacja
tej dziedziny dorobku plastycznego młodzieży w kraju i za granicą.
Uczestnictwo:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie do 13 lat reprezentujący: szkoły, placówki
wychowania pozaszkolnego, domy kultury, szkoły plastyczne.
Warunki przyjęcia pracy:
Prace ocenia się w pięciu kategoriach twórczości:
–– malarstwo
–– grafika
–– rzeźba
–– tkanina
–– inne techniki
Forma prac w kategorii malarstwa i grafiki minimum 30 x 20 cm. Pozostałe kategorie
bez ograniczeń.
Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące dane:
–– imię i nazwisko twórcy
–– wiek twórcy
–– nazwa i adres szkoły, placówki
–– imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora pod kierunkiem, którego praca została
wykonana.
Sposób przeprowadzenia konkursu:
–– I etap – szkolny
–– II etap – wojewódzki
Posumowanie konkursu:
Organizatorzy poszczególnych etapów dokonują oceny prac i organizują wystawę pokonkursową
w czasie głównej imprezy igrzyskowej.
Uwaga!
ŁYŻWIARSTWO, BIEGI NARCIARSKIE, BADMINTON, BASEBALL, RINGO I KOLARSTWO
GÓRSKIE – będą wliczane do współzawodnictwa sportowego szkół w przypadku rywalizacji
drużyn reprezentujących minimum sześć gmin.
47

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |